Babyer, børn & unge

Har dit barn symptomer?


Børn kan allerede fra fødsel have led – og muskelproblemer og derfor have behov for behandling. Medvirkende faktorer kan være at pladsen i livmoderen er trang de sidste uger af graviditeten, og at en fødsel er en hård proces.

Book online

Vi tilbyder

Behandling af babyer, børn & unge

Børn vil ofte ikke klage over smerter i led og muskler, men vise igennem deres adfærd, at de har symptomer. Det kommer til udtryk på forskellige måder alt afhængig af barnets alder. Spædbarnet udtrykker sig via gråd og man kan blandt andet observere et asymmetrisk bevægemønster eller se en forsinket motorisk udvikling. Førskolebørn kan have uløste problemer, der stammer tilbage fra spædbarnealderen, men vil betragte disse som normale og derfor ikke gøre opmærksom på disse. Nyopståede symptomer i denne alder ses normalt efter fald eller slag, da barnet i højere grad udfordre sig selv fysisk. Børn i skolealderen har en meget smidig krop. Opstår der skader medfører deres smidighed hurtigt en kompensation og det medfører oftest, at symptomerne hører op. Kroppen kan dog have fået en forkert belastning, hvilket kan føre til bevægeapperatsproblemer senere. Disse symptomer overses hyppigt eller tilskrives “vokseværk”. 10% af alle 12-årige har rygproblemer, dette antal stiger markant i teenageårene til,  at 50-60% af alle 18-20 årige har rygproblemer, viser undersøgelser fra Syddansk Universitet. Ligeledes ved vi, at børn og unge, der har symptomer fra bevægeapperatet eller hovedpine, har en markant øget risiko for at få symptomer som voksen.

Årsager til Symptomer:

Årsagerne til barnets symptomer kan være mange. De fleste børn er fysisk aktive, og selv om fordelene langt opvejer ulemperne, forekommer en der også en del skader her. Det er vigtigt at få dem behandlet så barnets lyst og mulighed for aktivitet og leg ikke begrænses. Inaktivitet er også en kendt årsag til symptomer. For mange timer foran computeren og TV’et er uhensigtsmæssigt for barnet og afleder ofte symptomer fra bevægeapperatet. Uanset alder er det vigtigt at få undersøgt og behandlet barnet, hvis det viser tegn på symptomer.

Tegn på behandlingskrævende symptomer

Spædbarnet

 • Utrøstelige skrigeture/koliksymptomer
 • Forstyrret søvn eller problemer med at finde ro
 • Favoritside – drejer altid hovedet til samme side
 • Skævt baghoved
 • Problemer med amning
 • Vil ikke ligge på maven

Førskolebarnet

 • Klager over smerter i mere end 2-3 dage efter fald
 • Fravælger aktiviteter det normalt gerne deltager i
 • Generelle adfærdsændringer, da barnet ikke kan udtrykke sig klart sprogligt endnu

Skolebarnet

 • Hovedpine
 • Klager over mavepine
 • Ændret søvnmønster
 • Sidder mere stille
 • Manglende lyst til bevægelse
 • Ændret adfærd uden anden årsag

KISS syndrom

Er en fællesbetegnelse for en række symptomer, som skyldes fejlfunktion i nakkens øverste led. Bevægeligheden mellem kraniet og de øverste nakkeled er vigtige for barnets normale motoriske og sansemæssige udvikling. Funktionsforstyrrelser i den øverste del af nakken kan forsinke den normale motoriske udvikling. KISS symptomerne ved de 0-4 årige er blandt andet:

 

 • Skævhed i hovedfaconen eller et fladt baghoved.
 • Ensidig sovestilling.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Ømhed i nakkeregionen.
 • Problemer med amning.
 • Ensidig holdning, ligger som et C.
 • Bevæger den ene arm mere end den anden.
 • Motorisk uro.
 • Senere sprogudvikling.

KIDD syndrom

KIDD  inkluderer børn, der er 5 år og derover. Det er en følge af et ubehandlet KISS syndrom. Symptomerne for denne aldersgruppe kan være:

 

 • Dårlig holdning , skævhed i kroppen.
 • Forsinket motorisk udvikling.
 • Dårlig balance, svært  ved at cykle og balancere.
 • Diffus hovedpine, tung i hovedet.
 • Skrive- og læsevanskeligheder.
 • Ryg- og nakkesmerter.
 • Overfølsomhed overfor berøring.
 • Ustabilt humør.

Babyer med kolik

Spædbarnskolik er defineret som gråd i mere end 3 timer om dagen i  3 dage pr. uge igennem mere end 3 uger ved et ellers sundt og rask spædbarn. Der er sandsynligvis flere forskellige årsager til spædbarnskolik.

Ved den første konsultation hos kiropraktoren bliver der først taget en sygehistorie, hvor der spørges ind til fødslen og graviditeten, søvnmønstre, sovestilling og bevægemønstre, smerter i forbindelse med afføring m.m.

Derefter observeres spædbarnets holdning og bevægelse, muskelspænding i mave og rygleje og reaktion til lyd.  Til slut laves en kiropraktisk undersøgelse af funktionen af muskler og led.

Er der fejlfunktion i led og muskler tages spædbarnet i behandling. Den kiropraktiske behandling består af lette tryk med fingerspidserne, som har til formål at bedre bevægeligheden i spændte og dårligt fungerende led samt rådgivning af forældrene om stimulation af barnets motoriske udvikling.

Kiropraktorer har i mange år behandlet spædbørn for kolik med gode resultater.

Der er et stigende antal undersøgelse, som viser, at der er en foruroligende højere forekomst af senere udviklingsproblemer hos de tidligere kolikbørn.

Det kan være:

 • Søvnforstyrrelser
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Overfølsomhed for berøring
 • Hyperaktivitet

Vi anbefaler derfor, at man får undersøgt sit barn af en kiropraktor, hvis det har spædbarnskolik.

Læs mere om kiropraktik her →

Hvordan kommer jeg igang?

Du kan komme direkte til os – der kræves ingen lægehenvisning for at få behandling hos kiropraktoren. Har du en lidelse, der ikke egner sig til behandling hos kiropraktor, vil vi naturligvis henvise til din egen læge.

Nyttig info:

Se vores priser her